Menu Sluiten

Uitgangspunten

Onze uitgangspunten zijn:

Aanbod van praktische, direct toepasbare trainingen. Je kunt het geleerde direct, nog tijdens de training, toepassen;

Je actuele werksituatie en jouw knelpunt(en) staan centraal. Er wordt op interactieve wijze aangesloten bij je concrete situatie en direct gewerkt aan real life – real time oplossingen en uitvoering. De trainingssituatie is een vooruitgeschoven post van jouw bedrijf en jij bent ‘in functie’ tijdens de training. Er is daarom geen tijdverlies. Je knelpunten worden geanalyseerd, er worden oplossingen gezocht met kenniselementen vanuit de trainingsstof, de oplossing wordt zo nodig geoefend en vervolgens direct toegepast. Ook de zelfwerkopdrachten hebben direct betrekking op je actuele werksituatie. Onze trainingen zijn zo eerder een verdienmethode dan een kostenpost!;

De directe ervaring is key. Je wilt immers zelf knelpunten overwinnen, vaardigheden beheersen en successen boeken! Het weten ‘wat’ de kern van een probleem is en ‘hoe’ dit opgelost kan worden, aangevuld met de daadwerkelijke ervaring van ‘het oplossen’, leidt tot ‘beheersing’ en succes-ervaring. Soms zijn kennis, notie van oplossingen en bewustzijn wel in meer of mindere mate aanwezig, maar spelen aversies, gewoontes, discipline, planning -, en organisatieproblemen of zelfs blokkades een rol. Door de directe ervaring te ondergaan leer je hier mee om te gaan;

Ervaren trainers. Stuk voor stuk – door en door ervaren trainers die de klappen van de zweep in het bedrijfsleven kennen. Geselecteerd op persoonlijke inzet, betrokkenheid en mate van interactief werken. Naast professionele trainers wordt de trainingsgroep ingezet als extra trainer. Onderlinge feedback, rollenspelen, uitwisseling van ervaringen en netwerkcontacten vormen een belangrijk aspect van de trainingen;

Innovatieve benadering. STEPS TRAININGEN eist van haar trainers dat ze op basis van de nieuwste inzichten opereren;

Kwaliteit. STEPS trainers worden door de deelnemers beoordeeld op hun toegevoegde waarde (output meting) en worden gestimuleerd zich voortdurend te verbeteren;

Certificering. Na succesvolle deelname ontvangen deelnemers een waardevol deelnamecertificaat dat een aanvulling is op hun cv;

Alumni netwerk. Uitgaande van een wederzijds belang zet STEPS TRAININGEN zich in om het groeiende netwerk van deelnemers, ondernemers, ondernemingen, medewerkers en trainers te faciliteren met online – contactgroep-, interesse groepen en ontmoetingsactiviteiten. Met het menu item ‘over ons’ bedoelen we feitelijk de community van (ex)deelnemers, ondernemers en trainers.